Prekių grąžinimas

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, negrąžinamų prekių sąrašas pateiktas CK 6.22810 str. 2 d. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, išskyrus CK 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis.  Pirkėjas turi informuoti Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį. Sumokėti pinigai, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, bus grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų. Nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui.

 

3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 

4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma, įskaitant kainą už pristatymą.

 

5. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

5.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

5.2. atitinkamai sumažinti kainą;

5.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 

6. Šių taisyklių 5 punkte nustatytomis teisėmis Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

 

7. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 5 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

 

8. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas gali tai padaryti nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, išskyrus CK 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį. Sumokėti pinigai, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, bus grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas

Close
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.