PASNINKAS. Ko siekti?

070
 
Advento dienomis dažnai kyla klausimas: kaip ir kam reikia pasninkauti?
Trumpesnis ir paprastesnis atsakymas būtų: kad kūno poreikiai neužstotų dvasios poreikių. Atsiribojimas maiste – priemonė kovoje prieš alkį ŠAUKTIS DIEVO. Tai būdas nutiesti savo sielai lygesnį kelią į Kūrėją.
Bet iš tiesų, sielai ir protui nėra lengva susitvardyti ir išsilaikyti. Pamėginome surašyti kitokius siekius, kuriuos galima būtų įtarti žmonėse, kurie nusprendžia pasninkauti. 
 
PASNINKAS –KO SIEKTI?
1. Sublogti (nusilpti, pavargti, nuolat galvoti apie maistą… ir pykti ant viso pasaulio).
2. Pasilaikyti sveikos mitybos principų: vietoje karvės pieno – sojos pienas, vietoje šokolado – džiovinti vaisiai ir pan. (ieškoti parduotuvėse įdomesnio, įvairesnio, skanesnio, ne gyvūninės kilmės maisto… veidmainiauti prieš save patį, žmones ir Dievą).
3. Įtikti Dievui: “Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės” Lk 18:11 (juk atpažįstame, kas tai?).
4. Daugiau melstis, skaityti šventas knygas, kad susitelktume į Dievą (taigi likusį metų laiką prieš ir po pasninko šiuos veiksmus galima atlikti mažiau?).
5. Daryti daugiau gerų darbų (o tarp pasninkų reikėtų “pailsėti” nuo gerų darbų?).
6. Daryti tai, ko nori Dievas, pranešęs apie savo norą Senajame Testamente:

Pasninkas, kokio aš noriu,167
tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius,
atrišti jungo valkčius,
pavergtiesiems duot laisvę,
sulaužyt bet kokį jungą.
7 Dalytis su alkstančiu savo duona,
priglobti vargšą ir benamį,
aprengti, ką pamačius, nuogą,
neatsukti nugaros saviesiems.
8 Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,
tavoji žaizda bus greitai užgydyta.
Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,
o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.
9 Tada šauksitės, ir VIEŠPATS atsilieps,
kai pagalbos prašysi, jis tars: „Aš čia!“
Kai tarp savųjų pašalini priespaudą,
nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi,
10 paduodi alkstančiam duonos,
palengvini varguolio gyvenimą,
tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, –
tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.
11 VIEŠPATS visuomet bus tau vadovas,
sausros išdegintoje šalyje tave pasotins.
Jis atnaujins tavo jėgas, –
būsi tu nelyginant laistomas sodas,
kaip niekad neišsenkantis šaltinis.“ 
Iz 58:6-11
 
17 Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet TEISUMAS, RAMYBĖ IR DŽIAUGSMAS ŠVENTOJOJE DVASIOJE. 18 Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms. 19 Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. 20 TAIGI NEGRIAUK DIEVO DARBO DĖL MAISTO!“ Rom 14:17-20
 
 Pasninko metu mėginame save visaip motyvuoti. Todėl ir atsiranda klaidingi tikslai. Tai žmoniška. Tereikia nepamiršti, kad svarbiausia yra mūsų pastanga. O kovą nugalėti padės tik Viešpats. 
 
logo
 
 
 
 
 
 

1 komentaras

Marytė

Dėkoju. Džiugu, kad esate. Palaimingo laukimo.


Komentuoti